Poparcie większości radnych dla burmistrza Mławy

Poparcie większości radnych dla burmistrza Mławy

24 czerwca, 2020 0 przez Redakcja

Podczas sesji rady miasta Mława, która miała miejsce 23 czerwca, radni pozytywnie ocenili dotychczasową pracę burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Tym samym zdecydowana większość radnych zagłosowała za absolutorium dla burmistrza. Skupiono się przede wszystkim na wykonaniu budżetu za 2019 rok. Za absolutorium głosowało aż 17 z 21 radnych miasta.

Głosowanie w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta
Przed głosowaniem burmistrz skorzystał z prezentacji, aby przedstawić radnym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mława za ubiegły rok. Przypomniał między innymi o inwestycjach, które zostały zrealizowane oraz omówił wydatki. Chociaż żaden z radnych Rady Miasta Mława nie wstrzymał się od głosu, to przeciw absolutorium dla burmistrza Mławy zagłosowały cztery osoby. Byli to radni z PSL. Warto jednak zauważyć, że większość była zadowolona z dokonać burmistrza.

Podziękowania od burmistrza Mławy
Na koniec spotkania burmistrz Sławomir Kowalewski podziękował radnym oraz współpracownikom.