Deklaracje w sprawie opłaty za śmieci

Deklaracje w sprawie opłaty za śmieci

26 czerwca, 2020 0 przez Redakcja

W związku ze zmianą metody rozliczania kosztów wywozu śmieci (teraz będą zależne od tego, ile wody zużyje dany mieszkaniec), ratusz w Mławie przypomina o konieczności złożenia deklaracji. Obowiązek złożenia nowej deklaracji do 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu ze zmienionymi warunkami wynika z artykułu 6m ustępu 2 ustawy z 13 września 1996 roku. Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nowa deklaracja w związku z wywozem śmieci
Dla mieszkańców Mławy oznacza to, że do 10 sierpnia bieżącego roku powinni złożyć nową deklarację. Nowy dokument będzie dotyczył okresu, który jest liczony od 1 lipca bieżącego roku.

Jak złożyć deklarację w sprawie opłat za śmieci?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby: w formie tradycyjnej (w Urzędzie Miasta Mława) oraz elektronicznej (na stronie epuap.gov.pl). Jeżeli natomiast chodzi o bieżące opłaty (za czerwiec 2020 r.), to będą one rozliczane na dotychczasowych zasadach. Należności powinny zostać uregulowane do dziesiątego lipca.